II

From: Bi-gishkoziitwin biidaanzhed biidaabang

$2.00

MAANDA ZIIBI – NINDA ENAAKGONIGOOYING – GSHKIGOOWIN BEKAA WII-YAA’IN – NMISHOOMIS/SINIIN – GMINJIMENMAAG NA EZHI-KINOOWAAJIGAASIIYAN? – NAANGSHKAA – GCHI-SHPIMING GIIGIDOOWINAN – MAAJTAANG/MIINWAA – NI-MAAJAANG – OOSAN ENJI-NGO-WIND – GIIWENG BI-NJI-BAANG GBESHII-GAMIGOONG – AANDEGOOK NGI-WIINDIMAAGOOK WII-BI-ZHAAD – GIMEWAN-WAAKEGAN-KWE EZJI-BIGIDNAANG – ENAAKGONIGAADEG GIMEWANG NJI – MKADE-BIGIIW MIIKAN NIGAMOWIN – WESIINYIG ENJI-NCHIGAAZOWAAD – BEKISH NEBOJIG GCHI-WAABGANOOJIINYAG MIINWAA E-JAAGSING KIDWENAN – NGO-MKAKOONS ENI-NGONAAGOK DIBAAJIMOOWAANSAN ENI-BIGASHKINAG TENOON MCHISAGOONG – GII-AAWI MESHKOOMAAGOK MINAMAAKCHIGAN NINI – NONGO EZHINAAGOK ZAAGIDOOWIN

Preview

Contributors

David Groulx

David Groulx was raised in the Northern Ontario mining community of Elliot Lake. He is proud of his Native roots – his mother is Ojibwe Indian and his father French Canadian. David received his BA from the Lakehead University where he won the Munro Poetry Prize. He also studied creative writing at the En’owkin Centre in Penticton, B.C. where he won the Simon J. Lucas Jr. Memorial Award for poetry. David has written nine poetry books including Night in the Exude (Tyro Publications), The Long Dance (Kegedonce Press), Under God’s Pale Bones (Kegedonce Press), A Difficult Beauty (Wolsak & Wynn), Rising With a Distant Dawn (BookLand Press) in English and Ojibwa, Imagine Mercy (BookLand Press), and The Windigo Chronicles (BookLand Press).